Lidmaatschap

De contributiebedragen worden jaarlijks bij de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Opgave is geldig voor 1 seizoen. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Zonder schriftelijke afmelding (brief of email) wordt je lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd. Afmeldingen voor het volgende seizoen moeten uiterlijk 31 mei binnen zijn.

Vanaf 2021 gelden de volgende tarieven:

Senioren competitie:   €55,00 per kwartaal

Senioren recreanten: €35,00 per kwartaal

zitvolleybal (recreatief): €35,00 per kwartaal

Jeugd A (16 tot 18 jaar):  €40,00 per kwartaal

Jeugd B+C (12 tot 16 jaar):    €35,00 per kwartaal

Mini’s:   €25,00 per kwartaal

De contributie wordt via automatische incasso per kwartaal van je rekening afgeschreven (rond: 2 januari, 1 april, 2 juli, 1 okt). Bij opgave minderjarigen dient een van de ouders te ondertekenen. Wil of kan je niet via automatische incasso betalen dan is de contributie per kwartaal € 2,- hoger.

Scroll naar boven