Verenigingsregels

Gedragregels

 • De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan dringt niet verder in het Prive-leven van de sporter door dan nodig.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • de begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf afgesproken.
 • De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Waarom vereniging regels?

We willen als volleybalvereniging Haulerwijk laten zien waar we voor staan. Voor onze eigen leden, ouder van de jeugdleden & onze vrijwilligers maar ook voor bezoekende verenigingen, potentiële leden en sponsoren.

“Wij staan voor een juiste balans tussen Spelplezier &
met wederzijds respect voor alle betrokkenen
Dit doen wij door middel van Positief Coachen”

Algemene regels

 • Iedereen is Welkom.
 • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
 • Wij begroeten onze gastverenigingen voor & bedanken ze na de wedstrijd.
 • Wij vieren de winstpunten op een positieve manier.
 • We accepteren de beslissing van de scheidsrechter.
 • We vloeken, schelden en pesten niet.
 • Wij spreken elkaar op een respectvolle manier aan op gedrag.
 • Wij gaan zorgvuldig om met materiaal & accommodatie.

Omgangregels

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aanheeft.
 • Ik val de ander niet lastig.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem /haar hiermee te stoppen . Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.
Scroll naar boven