Vertrouwens personen

Voor de vereniging zijn er twee vertrouwens-personen aangesteld.   voor het geval je ergens mee zit en je wil dit in vertrouwen kenbaar maken dan kan je contact opnemen met  Jan Hazenberg en Francien Hut.

Email adres is : Vertrouwenspersoon@svhaulerwijk.nl

Iedereen kan aankloppen bij de Vertrouwenscontactpersoon: trainers, coaches, ouders, begeleiders en de sporters zelf. Daarbij: Snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en eventuele herhaling kan worden voorkomen.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

* Pesten en gepest worden

* Het gevoel hebben dat je er niet bij hoort

* Grensoverschrijdend gedrag; de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig

* Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft

* Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team

* Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is

* Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

Als je twijfelt of je vraag bij de Vertrouwenscontactpersoon past, kun je die vraag ook stellen.

Hoe vertrouwelijk is een Vertrouwenscontactpersoon?

De gesprekken die er tussen jou en de Vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

Het betrekken van anderen of elders advies vragen kan belangrijk zijn, maar zal dus nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

De activiteiten van de Vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de Vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Scroll naar boven